Aktualności Data publikacji: 02/02/2024

Jesteśmy na liście Diamentów Forbesa!

Jesteśmy na liście Diamentów Forbesa!

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza firma znalazła się na liście Diamentów Forbesa. Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem wielu lat, ciężkiej, wytężonej pracy wielu osób oraz odważnych i trafnych decyzji.  

Jesteśmy Diamentem Forbesa

Diamenty Forbesa to zestawienie, które rokrocznie przygotowywane jest przez miesięcznik Forbes przy udziale firmy analitycznej.  W rankingu znalazły się firmy, które w ostatnich trzech latach najszybciej zwiększyły swoją wartość. Ostatecznie Diamentami Forbesa 2024 zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Diamenty Forbesa to ranking czysto matematyczny, który został został przygotowany na podstawie sprawozdań finansowych, złożonych do KRS lub bezpośrednio do Dun & Bradstreet Poland. Nagrodzone firmy podzielone zostały na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł, duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł. SANPLAST SA znalazła się w środkowej kategorii.

Aktualności Data publikacji: 02/02/2024