Aktualności Data publikacji: 25/04/2024

Sanplast = odpowiedzialny biznes dla lepszego jutra

Sanplast = odpowiedzialny biznes dla lepszego jutra

Jako Grupa SANPLAST podejmujemy szereg inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. Każda z firm w Grupie uwzględnia oczekiwania społeczności oraz podejmuje działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju. Dążenie do prowadzenia biznesu w sposób etyczny i zrównoważony pozwala osiągnąć pozytywne wyniki finansowe, jednocześnie dbając o ochronę środowiska, szanując partnerów biznesowych oraz zapewniając odpowiednie warunki pracy dla pracowników.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest dla SANPLAST jednym z kluczowych elementów całościowej strategii biznesowej. Ciągle pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają działać jeszcze efektywniej i bardziej świadomie. Dlatego też zrównoważony rozwój jest dla nas ciągłym procesem.

Jako SANPLAST SA patrzymy na ten procen holistycznie. Działania podzielone zostały na 3 głowne grupy. Pierwsza z nich dotyczy produkcji, druga logistyki i dystrybucji, a trzecią stanowią inne obszary.

Zrównoważona produkcja w SANPLAST SA

Już na etapie projektowania przyjmowane są założenia, aby  produkty naszej marki mogły być poddane recyklingowi. Wykorzystywane są głównie materiały pochodzące ze źródeł zrównoważonych czy recyklingu. W fazie projektu produktu designerzy SANPLAST robią wszystko, aby produkty były trwałe i odporne na użytkowanie, aby jak najdłużej służyły Klientom. W produkcji kluczem jest wysoka jakość materiałów i komponenty, które zapewniają długą żywotność produktu.  Jednym z najważniejszych elementów procesu produkcji jest Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, które zajmuje się wieloma aspektami, w tym sprawdzaniem zgodności produktów z obowiązującymi przepisami, standardami i normami oraz testowaniem ich niezawodności i funkcjonalności. Laboratorium koncentruje się również na innowacjach, współpracując ściśle z zespołem projektantów w opracowywaniu pomysłów na nowe produkty i udoskonalenia. Jednym z przykładów jest Glass Protect - modyfikacja powierzchni szkła używanego w produkcji kabin prysznicowych, która ogranicza potrzebę stosowania środków czyszczących.

Zrównoważony rozwój w logistyce i dystrybucji.

W tym segmencie podejmowanych jest bardzo dużo działań. Opakowania SANPLAST są zdatne do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Dodatkowo do ich produkcji systematycznie zwiekszany jest udział materiałów pochodzących z recyklingu. Znacznie zmniejszona została także ilość tworzyw sztucznych. Cel na najbliższe lata to ciągłe udoskonalenie pakowania produktów, tak aby były one jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.  

W logistyce w głównej mierze działania zmierzają do zmniejszenia ilości zapasów magazynowych oraz optymalizacji wykorzystania przestrzeni w magazynach, zwiększaniu rotacji palet czy też optymalizacji przestrzeni podczas transportu. Tam, gdzie to możliwe i zasadne wykorzystywany jest także transport kolejowy.

Inne działania

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju SANPLAST SA podejmuje także inne inicjatywy mające na celu redukcję zanieczyszczenia powietrza oraz efektywną gospodarkę odpadami.

Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nie tylko kwestią wyboru, ale także nieodzownym elementem odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w dzisiejszym świecie.

Więcej na ten temat: Zrównoważony rozwój Sanplast

Aktualności Data publikacji: 25/04/2024